Privacyverklaring


De website is eigendom van en wordt beheerd door VoorMeerWaarde B.V.

VoorMeerWaarde B.V. respecteert de privacy van haar gebruikers endraagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die eventueel aanhaar worden verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming metgeldende wetgeving wordt behandeld.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passendetechnische en organisatorische maatregelen genomen. Mocht u vragenhebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens neem dan contactmet ons op via info@e-mailsafe.nl.


Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden alleen het gebruiktebesturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Voor hetuitvoeren van onze dienst hebben wij enkel e-mailadressen nodig. Dievan u en die van degene aan wie u de e-mail stuurt. Deze gegevensworden direct versleuteld.


Delen van persoonsgegevens

Wij registreren geen persoonsgegevens.


Contactgegevens

VoorMeerWaarde B.V.
Edisonstraat 103
7006 RB Doetinchem

E-mailadres: info@e-mailsafe.nl