Gebruiksvoorwaarden


Download gebruiksvoorwaarden (PDF, 36,2 KB)

Gebruiksvoorwaarden v1.0

d.d. 7 juli 2018

E-mailsafe is de veiligste manier om vertrouwelijke Berichten (met Bijlagen) digitaal te verzenden (de “Dienst”). VoorMeerWaarde B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08158572 en gevestigd aan de Terborgseweg 20, 7005 BA te Doetinchem biedt deze Dienst gratis aan.

Definities

Bericht De e-mail met tekst.
Bijlagen Een bijgesloten bestand bij het Bericht.
Verzender De natuurlijke persoon die het Bericht (met Bijlagen) verzendt.
Ontvanger De natuurlijke persoon die het Bericht (met Bijlagen) ontvangt.
Opslagperiode Het Bericht (met Bijlagen) wordt gedurende een vooraf aangegeven periode versleuteld opgeslagen op onze servers.

1. Toepasselijkheid

1.1. Door gebruik te maken van de Dienst ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring.
1.2. Deze Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Cookieverklaring kunnen wijzigen in de tijd, wij raden daarom aan om deze regelmatig door te lezen.

2. E-mailsafe

2.1. E-mailsafe is gratis en u hoeft zich niet te registreren.
2.2. E-mailsafe maakt het mogelijk om Berichten en Bijlagen versleuteld te verzenden aan één of meer Ontvangers.
2.3. De maximale grootte van het Bericht en Bijlagen worden ospane-mailsafe.nl gecommuniceerd.
2.4. Berichten en Bijlagen worden gedurende een vooraf aangegeven Opslagperiode versleuteld opgeslagen ospanonze servers. In de bevestiging van verzending wordt deze periode aangegeven.
2.5. Een Bericht en Bijlagen zijn uitsluitend door de ontvanger(s) te downloaden en te ontsleutelen.
2.6. Verzender ontvangt een bevestiging zodra Ontvanger(s) het Bericht voor het eerst heeft geopend.
2.7. Na het verstrijken van de Opslagperiode worden het Bericht en Bijlagen onherroepelijk vernietigd. Binnen maximaal 6 weken na vernietiging is deze ook geheel verwijderd uit de back-up.

3. Geheimhouding

3.1. Alle Berichten en Bijlagen zijn strikt persoonlijk en geheim. Medewerkers van VoorMeerWaarde of derden hebben geen toegang tot de inhoud en kunnen zelfs geen toegang krijgen.
3.2. Verzender en Ontvanger moeten zich ervan bewust zijn, dat door doorzending van de zend- of downloadlink naar derden, deze volledig toegang krijgen tot hetgeen verzonden is. Dit is onomkeerbaar.

4. Eigenaarschap, toestemming en verantwoordelijkheid.

4.1. Het eigenaarschaspanvan de inhoud van het Bericht (en Bijlagen) rust volledig bij de Verzender.
4.2. Verzender maakt uitsluitend gebruik van de Dienst als de inhoud van het Bericht en Bijlagen aan alle wettelijke verplichtingen voldoen (in het bijzonder: auteursrecht, privacyrecht, merkenrecht, eigendomsrecht, reclamecode, AVG en overig Nederlands recht).
4.3. Verzender vrijwaart VoorMeerWaarde voor alle mogelijke gevolgen bij overtreding van hetgeen beschreven staat in artikel 4.1 en 4.2.
4.4. E-mailsafe is niet verantwoordelijk voor de inhoud dan wel gevolgen van het verspreiden van Berichten (en Bijlagen) in welke vorm dan ook.

5. Beperkingen

5.1. Alle Berichten en Bijlagen moeten voldoen aan het Nederlands recht. Zonder uitputtend te zijn: Verzender mag alleen informatie en media verspreiden wat ontegenzeggelijk van Verzender is. Verspreiding van bijvoorbeeld racistische berichten, ongewenste reclame, (kinder)porno, het verkrijgen van drugs, phishing e-mails, enzovoort zijn uitdrukkelijk verboden.
5.2. Verzender mag zich niet voordoen als een ander persoon of entiteit.

6. Overtreding van de gebruiksvoorwaarden

6.1. Bij (een indicatie van) overtreding van één van de gebruiksvoorwaarden zal VoorMeerWaarde alles in het werk (mogen) stellen om de overtreder te identificeren, uit te sluiten van het gebruik van de Dienst en indien van toepassing aan te geven bij de betreffende autoriteit.

7. Disclaimer

7.1. De Dienst wordt “as-is” geleverd, zonder enige vorm van aansprakelijkheid.
7.2. Er worden geen garanties afgegeven ten aanzien van uptime, veiligheid of foutenvrije processen.
7.3. VoorMeerWaarde is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verspreiden van Berichten en/of Bijlagen.
7.4. Schade aan een computer en/of de software door het openen van bijvoorbeeld malafide bijlagen zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

8. Toepasselijk recht

8.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
8.2. Eventuele geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan het Hof dat volgens de Nederlandse wetgeving bevoegd is.

Contactgegevens

VoorMeerWaarde B.V.
Edisonstraat 103
7006 RB Doetinchem

E-mailadres: info@e-mailsafe.nl