Disclaimer


Deze disclaimer is van toepassing op de door VoorMeerWaarde B.V.geƫxploiteerde website, https://e-mailsafe.nl en e-mailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardtVoorMeerWaarde B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen vanonvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomeninformatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet wordenaangemerkt als advies.

VoorMeerWaarde B.V. is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaandoor het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoudvan de website te kopiƫren, verspreiden of al dan niet tegen eenvergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor degeadresseerde. VoorMeerWaarde B.V. is niet aansprakelijk voorvirussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen vancommunicatie.


Contactgegevens

VoorMeerWaarde B.V.
Edisonstraat 103
7006 RB Doetinchem

E-mailadres: info@e-mailsafe.nl